Reproducción del mosaico de Taghba, Galilea

Parròquia de Sant Josep

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

2015