Mosaics de trencadís ceràmic i vidres

La Roca Village

La Roca del Vallès, Barcelona 1997-2006