Restauració del mosaic romà de paviment

Vil·la romana d’Albesa

Albesa, Lleida

2001

En col·laboració amb el Museu Arqueològic de Barcelona