Reproducció del mosaic modernista per a la façana (Mosaic original de Lluís Brú)

Casa Lleó i Morera

Pg. de Gràcia, Barcelona

2012

En col·laboració amb Arttec