Restauració del mosaic

Cripta del Terç de Requetès

Monestir de Montserrat

Barcelona

2000